Bojové umění Aikido


1Obecně bojové umění není jen fyzické cvičení, je to přístup ke světu, životní styl. Učí nás přijímat výzvy a činí tak náš život daleko zajímavějším. Učí nás hledat způsoby, jak zvítězit, ne důvody, proč se vzdát. Spojuje nás s lidmi, kteří mají chuť měnit sebe i své okolí k lepšímu 1.

Co je to Aikido

Aikido - Harmonie, Energie, Cesta

Aikido – Harmonie, Energie, Cesta

Aikido je jedním z japonských bojových umění, jehož zakladatelem je Morihei Ueshiba. V současné době vyvolává v celém světě značný zájem, neboť se zaměřuje jak na fyzický, tak i na duševní rozvoj člověka 2. Rozměry, hmotnost, věk a fyzická síla hrají v Aikido jen malou roli, což jej také činí neobyčejně vhodným pro ženy, děti a starší studenty.

Aikidó je však více než fyzické umění. Do jeho technik jsou vetkány elementy filosofie, psychologie a dynamiky. Je to cesta života, která sjednocuje životní energii, ki, způsob, jak být v harmonii se svým okolím a přitom centrován v sobě. Na své nejvyšší úrovni je to účinná disciplína pro rozvoj, integraci a využití všech vlastních kapacit – mentálních zrovna tak jako fyzických.3

Člověk jako součást přírody, podléhá neomezeně jejím zákonům. Přírodní zákony může jen využívat a řídit se jimi. Je zcela bláhové s nimi bojovat. Techniky aikidó jsou tělesnou adaptací principů japonského šermu. V aikidó jsou proto hlavním aspektem pohyby těla 2.

Pro ty co se raději díváte než čtete, mrkněte na krátká česká videa o Aikidu: Aikido Street Story 1 a Aikido Street Story 2.

Zakladatel Aikida

Zakladatelem Aikido je Morihei Uešiba (植芝 盛平, Uešiba Morihei; 14. prosince 1883 – 26. dubna 1969). Studenty aikida je také často titulován jako Kaiso (開祖) – „zakladatel“ nebo Ósensei (翁先生) – „velký učitel 4.

Morihei Ueshiba byl od přírody slabé tělesné konstituce, často nemocný. Rodiče ho podporovali v tělesných aktivitách jako sumo a plavání, které by vyvážily jeho přirozené dispozice. Již od dětství jej silně přitahovalo náboženství. Vždyť i místo, kde se narodil – Tanabe (ostrov Honšů), leží na úpatí hor Kumanó, kde podle mythologie a tradičního náboženství Šintó, sestoupila božstva na zem, aby stvořila japonský národ. Tanabe leží v centru oblasti spojené s nejstaršími a nejhlubšími tradicemi japonského náboženství a mysticismu.

Ve dvaceti letech se Ueshiba vydal do Tokia, aby se stal obchodníkem a po večerech studoval prastaré techniky Ju Jitsu, především Kiotské školy. Jeho učitelem se stal Mistr Tozawa. Současně se věnoval Ken-Jutsu v dojo Shinkage. Po té, co vážně onemocněl nemocí beri-beri, se rozhodl, že si vytrénuje zdravé a silné tělo. Přikázal si tvrdý trénink postavený na fyzické kondici a síle. Přestože byl malého vzrůstu (1,54 m), jeho fyzická síla značně převyšovala průměr.

Pouhá fyzická síla ho však neuspokojovala. Vydal se do Sakai studovat pod vedením Mistra Nakai školu Yagyu. Tato škola spojuje zápasy beze zbraně s technikami meče a kopí a je známa svým důrazem na duševní sílu.

 

Morihei Ueshiba - zakladatel aikida

Morihei Ueshiba – zakladatel aikida

Morihei Ueshiba - zakladatel aikida

Morihei Ueshiba – zakladatel aikida

 


Život je neustálý růst. Pokud se přestaneme rozvíjet, technicky a duchovně, jako bychom zemřeli.

Ó sensei Morihei Ueshiba

Začátek cesty

Roku 1912 vedl Ueshiba skupinu asi osmdesáti osadníků, aby se pokusili od základu vybudovat novou kolonii v neobydlené a nehostinné části ostrova Hokaido v Širataki. Tento vládou podporovaný způsob obydlování v kraji Mombestu však po několika letech tvrdé práce, kdy nezbyl čas pokračovat ve studiu Budo (bojová umění), skončil nezdarem. Ueshiba se v únoru 1915 během jedné cesty setkal s mistrem školy Daito, Sokaku Takedou. Mistr byl členem starého samurajského válečnického rodu (rod Aizu), nevysoké postavy (měřil jen 150 cm) a velmi výbušné a popudlivé povahy. Byl pověstný neustálými potyčkami, jak s pobudy tak i s obyčejnými lidmi, které někdy i sám vyprovokovával. Avšak mimo vyražených zubů a několika šrámů vyšel ze soubojů (i proti značné přesile) vždy vítězně. Pan Takeda se rozhodl, že Ueshibu zasvětí do tajných technik školy Daito.

Po svém návratu otevřel Ueshiba dojo a pozval Mistra Takedu. Postavil mu dům a staral se o všechny jeho potřeby. Nedá se tvrdit, že z tohoto rodového Daito vzniklo Aikido. Mistr Takeda však dokázal představit možnosti a hloubku bojových umění. V listopadu 1919 potkal Ueshiba velkého tajemného mistra, který byl nadaný vzácnou duševní silou. Byl jím Onisaburo Deguchi, nejvyšší představitel nového náboženství
Omote-kjó – „Velký Počátek“. V dobách největší slávy mělo toto hnutí několik miliónů přívrženců. Toto setkání mělo pro Ueshibu klíčový význam. Uvědomoval si, že přestože ovládá techniku a disponuje silou,

jeho duchovní energie je nejistá a vystavená psychickým otřesům.

Smrt jeho otce 2. ledna 1920 mistra Ueshibu velmi ranila. Strávil několik měsíců meditacemi a po té se rozhodl usadit v Ajabe, v chrámu Omoto-Kyo, kde studoval pod Mistrem Onisaburo Deguchim. Mistr Deguchi, přesvědčený pacifista, opustil 13. února 1924 Japonsko s několika žáky, mezi nimiž se nacházel i Morihei Ueshiba. Chtěli vybudovat království míru v Mongolsku, kde se střetávaly japonské a čínské armády. Jejich záměr nevyšel a byli několik měsíců drženi v zajetí čínskou armádou a jen o vlásek unikli smrti na popravišti 5.

Zrod Aikida

Po svém návratu do Japonska se mistr Ueshiba věnoval studiu Budo (bojová umění) a asketickému životu s ještě větším zápalem. Později o tom řekl: „Před mongolským dobrodružstvím jsem byl posedlý fyzickou silou a technickou dovedností. Po návratu do Japonska jsem začal hledat základ Budo, jeho pravého ducha“. Jeho výcvik vyvrcholil na jaře roku 1925 událostí, kterou sám popisuje takto:

Náhle jsem strnul a se mnou se začala třást i půda pod nohama a z nebe mě zalilo zlaté světlo. Cítil jsem se znovuzrozený, zmizela ze mě všechna malost a nepravost, tělo i duch byly přetvořeny ve zlato. Naprosto jasně se mi zjevila povaha vesmíru. Náhle jsem pochopil povahu stvoření: cestou válečníka je zjevovat posvátnou lásku, ducha, který zahrnuje a živí všechny věci. Celý vesmír mi byl příbytkem a slunce, měsíc a hvězdy důvěrnými přáteli. Slzy vděčnosti mi stékaly po tváři.

Ó sensei Morihei Ueshiba

Pod vlivem tohoto zážitku přejmenoval svůj styl na Aiki – budo. Tehdy došel poznání, že pravé Budo nespočívá v poražení soupeře silou, ale v zachování míru na světě, v podpoře rozvoje všech živých bytostí. Duchovní rozměr mají všechna japonská bojová umění. Žádné však nezachází tak daleko, až k univerzální lásce k lidským bytostem.
 

Principy a podstata aikidó

Důležitým principem aikidó je využití síly protivníka. Pochopitelně je možné reagovat i vynaložením síly opačným směrem, než je směr působení síly protivníka. Toto je však hrubá úroveň boje, kde vítězí zásadně silnější z obou protivníků . Na své nejzákladnější úrovni je Aikido systém hodů, kontrol, pák a úderových technik spojený s výcvikem v používání meče (bokken), hole (jo) a nože (tanto).

Techniky aikidó jsou konstruovány tak, aby v nich nebyla možnost zranitelnosti obránce. Při správném provedení obrany nemá útočník možnost zásahu. Za harmonické jednání se v aikidó pokládá ve správný okamžik, ve správné vzdálenosti a ve správném stavu mysli se připojit k protivníkově útoku, pohybovat se spolu s ním, postupně změnit směr pohybu a dynamiku a tím i účinnost, až je člověk schopen takovýto útok plně kontrolovat2.


Cesta Aiki je nekonečná. Je mi 76 let, ale stejně se mám co učit. Není to jednoduchý úkol, zvládnout Cestu v Budo nebo v umění. V Aikido musíte rozumět každému úkazu v přírodě. Např. rotaci Země a nesmírně spletitému a dalekosáhlému řádu Světa. Je to cvičení na celý život.

Ó sensei Morihei Ueshiba

Cíl aikida

Jedním z hlavních cílů Aikido je zdokonalování se, tedy cvičení na tatami. Každý většinou přichází na tréninky aikido s rozdílnými představami, záměry a cíli. Někdo se například chce naučit se bránit, někdo dochází jako doprovod s kamarádkou (-dem), někdo chce poznat nové přátele nebo někdo hledá novou sportovní aktivitu. V Aikido se nezávodí, ani neprobíhá jiná forma sportovního soutěžení. Aikido se učíme ve dvojicích s partnerem 5.

Praktikováním bojového umění chce Aikido zlepšovat mezilidské vztahy a zároveň podporovat harmonický rozvoj každého jednotlivce. Z tohoto pohledu je to právě vzájemné obohacení se, které vyhovuje všem a ne osobní projev na úkor druhého. I proto soutěže a závody, které vyzdvihují jen vítěze, nemají v této disciplíně místo. Cvičení aikido by Vám mělo pomoci stát se lepším člověkem.

 

Na závěr

Jako forma Budo (cesty bojovníka) není Aikido pouze uměním boje. Je to cesta objevování sama sebe a zlepšování charakteru. Cesta, na níž jste učinili první krůčky, je pro každého jiná, ale pokud budete tvrdě trénovat, uvidíte pokroky v mnoha oblastech svého života. Výhody, které vám Aikido přinese, zahrnují zlepšení fyzické kondice, posílení sebevědomí, větší uvědomění si sebe sama, ale také uvědomění si omezení, a to jak svých vlastních, tak i lidí kolem vás 1.


Pokroky zaznamenají pouze ti, kteří cvičí a cvičí; spoléháním na tajné techniky se nikam nedostanete.

Ó sensei Morihei Ueshiba

Aikido potřebuje člověka s myslí otevřenou pomát všem lidským bytostem a ne toho, kdo touží po síle a kdo cvičí pouze, aby mohl porazit protivníky.

Ó sensei Morihei Ueshiba

Video-ukázka aikida

Zajímavá videa ke shlédnutí:

Další užitečné odkazy

Čerpáno z:

1.
Shin Kyo – Co je to bojové umění. Shin Kyo – Co je to bojové umění. http://www.shin-kyo.cz/.
2.
Kala BJ. Ekonomická náročnost cvičení aikidó v klubechv České republice . Ekonomická náročnost cvičení aikidó v klubechv České republice . https://is.muni.cz/th/74042/fsps_m/DIPLOMOVA_PRACE_JIRI_KALA_18.04.13_0854.txt.
3.
Česká federace Aikido (ČFAI). Česká federace Aikido (ČFAI). http://www.cfai.cz/aikido.
4.
Wikipedie – Morihei Ueshiba. Wikipedie – Morihei Ueshiba. https://cs.wikipedia.org/wiki/Morihei_Ue%C5%A1iba. Accessed September 3, 2017.
5.
Aikido Karlín – Základní texty. Aikido Karlín. http://www.aikidokarlin.org/files/Zakladn%C3%ADTexty.pdf.