Amalgámové plomby – Danajský dar od zdravotní pojišťovny


S amalgámem jste se mohli setkat ve spojitosti s plombami. A právě o plombách a amalgánu pojednává tento článek. Chci Vám zde objasnit, co to amalgán je a vysvětlit proč lidskému organismu není příliš prospěšný.

Co ten slavný amalgám doopravdy je?

Amalgám je výplňový materiál. Přesněji řečeno, je to slitina rtuti a dalších kovů, zejména se jedná o stříbro, měď a cín. Existuje několik typů amalgámů. První amalgámy se používaly již před 150 lety . Na portálu WikiSkripta jsou uvedeny vlastnosti těchto kovů:

 • Stříbro se používá pro svou mechanickou a chemickou odolnost. Dále urychluje tuhnutí a zvyšuje výslednou expanzi výplně.
 • Měď zvyšuje pevnost výplně a také zvyšuje výslednou expanzi výplně.
 • Cín naopak snižuje mechanickou a chemickou odolnost, zvyšuje plasticitu a oproti mědi a stříbru zvyšuje kontrakci.

Rtuť

Rtuť je toxin, který ničí bílkoviny, např. hormony či enzymy, a poškozuje nervový systém. Rtuť z amalgámových výplní se neustále uvolňuje.

Na portálu BOZPprofi v odborném článku se uvádějí 3 základní formy rtuti:

 • elementární
 • anorganická rtuť (většinou v podobě solí rtuti)
 • a organická v podobě tzv. methylové rtuti, která je ze všech tří podob nejnebezpečnější.

Elementární kovovou rtuť lze nalézt v tlakoměrech, fluorescentních svítidlech, výplních ze zubařského amalgámu, elektrických zařízeních a dosluhujících rtuťových teploměrech. .

Podle odborného článku Facts about mercury and Dental Amalgam with Medical Study Reverences dentální amalgám obsahuje okolo 50 % rtuti.

Uvolňování rtuti z amalgámu

Vazba mezi rtutí a dalšími kovy je velmi slabá. V případě porušení vazby, dochází k uvolňování rtuti. Uvolňované množství rtuti se může zvýšit:

 • se stoupající teplotou
  • např. když si dáte horký nápoj nebo teplé jídlo.
 •  nebo při mechanickém zatěžování plomby
  • např. když si čistíte zuby

Vdechování výpárů elementární truti je velmi nebezpečné a delší expozice může zapříčinit i otravu člověka. Rtuť se dokáže velmi dobře kumulovat v nervové, plicní a svalové tkání. Příznaky otravy se mohou projevit během několika týdnů, často je to však až za několik let . Projevy otravy mohou být:

 • bolest hlavy
 • ztráta krátkodobé paměti
 • slabost těla
 • nechuť k jídlu
 • nespavost
 • zvýšené pocení

Měření hladiny rtuti ve slinách

Velká studie byla provedena na univerzitě University Of Tubingen Health Clinic, ve které se měřila hladina rtuti ve slinách u 20 000 osob s amalgámovými výplněmi. Níže je tabulka, která uvádí průměrnou expozici rtuti ve slinách v závislosti na počtu amalgámových výplní .

Počet výplní 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Průměrná denní expozice rtuti [uG] 6.5 8 9.5 11 12.4 14 15.4 16.9 18.3 19.8 21.3 22.8 24.3

Podle agentury Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) je povolená denní expozice rtuti 0.014 uG / Kg tělesné hmotnosti nebo přibližně 1 ug / den pro průměrného dospělého člověka .

V případě, že máme v zubech více různých kovů (např. zlato a rtuť), způsobí to tzv. galvanickou akci, elektrické proudy . To má za následek vyšší uvolňování rtuti .

Rtuť a těhotné ženy

Rtuť z amalgámu v krvi těhotných žen snadno přechází přes placentu a objevuje se v plodové vodě, játrech a hypofýze. Rtuť má vliv na nervový systém plodu dítěte a to i když je hladina rtuti pod takovou úrovní, která se u dospělého člověka považuje za toxickou .

Doporučení

Kdo chce, může si amalgámové plomby vyměnit za jiné, např. za fotokompozitní výplně (bílá výplň). Při výměně amalgámových plomb by se měly dodržet správná bezpečností a hygienická pravidla. Některé stomatologické ordinace se pyšní postupem, kterým provádějí výměnu amalgámových plomb. Jedním z takových postupů může být The Safe Mercury Amalgam Removal Technique (SMART). Jsem však přesvědčený, že ostatní stomatologické ordinace, které se nepyšní touto nálepkou, dokážou odebrání amalgámových plomb provést také bezpečně. Výhodou fotokompozitu (bílé plomby) oproti kovovému amalgámu je nevodivost, zdravotní nezávadnost a také estetické hledisko . Zvažte sami zda plomby s nálepkou BPA free (bez obsahu Bisfenolu A) jsou pouze tahem na Vaši peněženku.

Doufám, že Vás článek dostatečně obohatil a že byl pro Vás přínosný.

Zdroje:

1.
ATSDR. ATSDR - Press Release - 4/19/1999 - Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Announces The Availability of the Updated Toxicological Profile for Mercury. Available at: https://www.atsdr.cdc.gov/news/displaynews.asp?PRid=2207. (Accessed: 18th February 2017)
1.
Nogi, N. Electric current around dental metals as a factor producing allergenic metal ions in the oral cavity. Nihon Hifuka Gakkai Zasshi 99, 1243–1254 (1989).
1.
Fotokompozit. Wikipedie (2016).
1.
Bernard Windham. Facts about mercury and Dental Amalgam with Medical Study Reverences. Available at: https://stgvisie.home.xs4all.nl/AMALGAM/EN/SCIENCE/bernie_science.html. (Accessed: 18th February 2017)
1.
Rtuť - nebezpečí | Články na témata bezpečnost práce, Legislativa a komentáře, Poradna BOZP, Ochrana zdraví při práci, Prevence rizik, Technicko-bezpečnostní rozbory činností, Školení a vzdělávání BOZP, Vzorová dokumentace BOZP. Available at: https://www.bozpprofi.cz/33/rtut-nebezpeci-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZztDQHhZiWD5nTXLc5J7yQc/. (Accessed: 17th February 2017)
1.
Amalgám – WikiSkripta. Available at: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Amalg%C3%A1m. (Accessed: 16th February 2017)