Hudba laděná na 432 a 440 Hz


Možná, že jste už někde zaslechli, že hudba při podladění o 8 Hz je prospešnější tělu a mysli, oproti hudbě, která se vyskytuje v dnešním klasickém ladění. Myslíte, že je to pravda? Proč se tedy v současnosti hudba ladí podle tónu A o frekvenci 440 Hz a není to jako dřív, např. za Bacha, kdy pro tón A byla stanovena frekvence 432 Hz?

Trocha teorie

Co je to frekvence a tón?

Frekvence, neboli kmitočet, udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Tón je zvuk se stálou frekvencí. Tón je základní stavební prvek hudby. U tónu lze rozlišit 4 základní vlastnosti:

 • výška tónu
  • jak je tón hluboký či vysoký
  • výšku tónu lze změrit (měří se počet kmitů za vteřinu – jednotkou je Hz
  • lidské ucho slyší od 16 Hz do 20 KHz 1, nejsilněji vnímá frekvenci v rozahu 1 – 3 KHz2
 • délka tónu
  • jak tón dlouho zní
 • síla tónu
  • jak je tón hlasitý
  • je dána amplitudou
 • barva tónu
  • díky barvě slyšíme tóny různě
  • tón zahraný na housle může mít stejnou výšku, délku i hlasitost, ale zní jinak než tón o stejné výšce, délce a intenzitě zahraný na flétnu

Pokud si chcete pohrát s frekvencí a amplitudou, grafy si můžete vygenerovat zde.


Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Generování tónů o frekvenci 432 a 440 Hz

Ve volně dostupném programu Audacity si můžete vygenerovat libovolný tón o určité frekvenci a amplitudě.

Vygeneroval jsem 2 tóny. Jeden o frekvenci 432 Hz a druhý o frekvenci 440 Hz.

Audio:

Tón o frekvenci 440 Hz:

 

Tón o frekvenci 432 Hz:

 

Oba tóny dohromady:

 

Ukázka rozdílného naladění – A. Vivaldi – Čtvero ročních dob

Zde jsem vzal vzorek s Čtvero ročních dob od skladatele A. Vivaldi a vytvořil jsem 3 zvukové stopy. Jedna laděná na 440 Hz a druhá na 432 Hz. Třetí je spojením obou stop do jedné. Přikládám zde návod jak převést hudební stop na jinou frekveci. Nebo můžete použít video návod.

 

Audio:

440 Hz – Vivaldi – Čtvero ročních dob

 

432 Hz – Vivaldi – Čtvero ročních dob

 

Mix 2 stop (432 a 440 Hz) – Vivaldi – Čtvero ročních dob

 


Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů.

Christoph Willibald Gluck

Oktávy tónu A a jejich frekvence

Rozklad čísel pro tón A=432

Kdy a proč se stanovila frekvence 440 Hz pro tón A

Ladící frekvence, je mezinárodně stanovena na 440 Hz 3. Tento standard byl přijat Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v roce 1955 a potvrzen v roce 1975 4 jako ISO 16:1975 – Acoustics — Standard tuning frequency (Standard musical pitch). Našel jsem i zdroje, kde uvádí, že byl návrh předložen v roce 1939 a schválen v roce 1955.

Když si na internetu vyhledáte 432 Hz, nacházíte především návody, jak překonvertovat hudbu na tuto ladící frekvenci a také mnoho článků týkající se konspiračních teorií. Dokonce najdete i služby a placená rádia, která Vám hudbu streamují laděnou podle tónu A=432, nebo umožní překonvertovat.

Proč se frekvence změnila?

V roce 1939 se konala mezinárodní konference v Londýně, která vyústila v doporučení použít A = 440 Hz jako kompromis mezi různými ladícími systémy používanými v té době, z nichž některé dosahovaly nad 450 Hz. Toto doporučení bylo dále podpořeno skutečností, že BBC požadovala, aby jejich orchestry naladily na 440 Hz místo 439 Hz. Číslo 439 je primární číslo a odpovídající frekvence byla za pomocí elektroniky velmi těžko generovatelné. Nakonec v roce 1955 přijala Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) normu A = 440 Hz 5.

Proč by měla být frekvence 432 Hz tělu prospěšnější?

Na to nedokážu odpovědět. Co vím jistě, tak je to, že je slyšet rozdíl mezi hudbou laděnou na 432 a 440 Hz. Nicméně za sebe nedokážu říct, že by hudba měla na můj organizmus různý vliv v závislosti na různých frekvencích.

Všimněte si, že videa na youtube s názvem chakra healing, positive thinking a s uvedenou frekvencí např. 432 Hz, nemusí mít zvukovou stopu s popisovanou frekvencí, viz. 11:18 The Ultimate 432Hz VS 440Hz | CONSPIRACY + Comparison. Takže pokud po poslechu této „muziky“ se cítíte lépe, tak Vás nejspíše uzdravuje Vaše mysl.


Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

Pythagoras

Hudba má bezesportu vliv na naše chování, dech, zdraví a na to jak se cítíme. Dříve a i dnes se pomocí hudby léčí, tomuto oboru se říká muzikoterapie. Zda hudba laděná na frekvenci 432 Hz má na Vás lepší vliv, si sami vyzkoušejte. Prostě si překonvertujte nějaké album a jeden den si ho pusťte s 440 Hz a druhý den s 432 Hz a uvidíte. Neztrácejte čas čtením nesmyslných konspiračních teorií. Než nečemu uvěříte, tak si to nejprve vyzkoušejte, ověřte. Dejte si raději práci se shromážděním oblíbené hudby, která Vás vždy rozveselí, uklidní nebo nabije energií.  Na závěr přikládám pěkný experiment Cymatics experiment tonoscope 432-440Hz.

Čerpáno z:

1.
2.
Gymnázium TGM Litvínov. Základy hudební teorie. http://gtgm.cz/.
3.
Lerch A. On the Requirement of Automatic Tuning Frequency Estimation. In: Victoria, BC Canada; 2006.
4.
Wikipedia. A440 (pitch_standard). https://en.wikipedia.org/wiki/A440_(pitch_standard). [Source]
5.
Marian J. Jakub Marian. The “432 Hz vs. 440 Hz” conspiracy theory. https://jakubmarian.com/the-432-hz-vs-440-hz-conspiracy-theory/.