Lesní školky


Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.
John Lennon

Pár slov na úvod

Milé čtenářky, milí čtenáři,
tento článek pojednává o lesních školkách. Dozvíte se zde, co to lesní školka je, pro koho je určena. Společně se podíváme na výhody a nevýhody lesních MŠ a i na kousek historie vzniku lesních MŠ a na stávající situaci v ČR. Přeji příjemné čtení.


 Lesní klub Stromeček - školka - Měšice

Lesní klub Stromeček – školka – Měšice

Tolcův Dvůr - Lesníček

Toulcův dvůr – Lesní třída Lesníček

Vznik a vývoj

S prvními lesními školkami jsme se mohli setkat v 50. letech 20. století v Dánsku. Zakladatelkou je Ella Flatau, která čas s dětmi trávila pravidelnými výlety do lesa. K ní se postupně začínali přidávat i sousedé a známí se svými dětmi. Následkem toho byla v roce 1954 založena historicky první lesní mateřská škola.
V Dánsku je dnes tento způsob předškolní výchovy velmi rozšířený. Ve Švédsku existuje pod označením „Venku za každého počasí“ kolem stovky mateřských škol.

Co je to lesní školka?

asociace_lesnich_ms_logo


Asociace lesních MŠ

Lesní mateřská škola (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.

Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Lesní MŠ definuje školský zákon (zákon č.561/2004 Sb. novelizovaný v květnu 2016) „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou“. Konkrétní podobu Lesních MŠ blíže popisuje vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání (280/2016 Sb.). Vyhláška hygienická, stejně jako specifikace stavby/nestavby v lesní MŠ je v procesu řešení.

Zdroj: Asociace lesních MŠ

Všichni jsme nadaní. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.
Albert Einstein

Lesní mateřské školy v Čechách

O rozvoj a šíření myšlenky lesních mateřských škol v Čechách se výrazně zasazovala nedávno zesnulá paní Emilie Strejková. Dne 31. 8. 2004 zahájila činnost ekologicky orientované dvoutřídní mateřské školy „Semínko“. V roce 2010 vznikla také Asociace lesních mateřských škol, která aktuálně zastupuje kolem 120 lesních MŠ.

3. 11. 2016 – Podle serveru zpravy.aktualne.cz by lesní MŠ, díky dodatečnému zápisu do školského rejstříku, mohly mít stejné výhody jako školky státní a to díky dotaci školného.

Něco málo z médií

21. 5. 2015 – Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o dětských skupinách, jež má odvrátit hrozbu zániku lesních školek a podobných zařízení. Tato novela zákona umožňuje udělit výjimku v hygienických předpisech, které provozovatelé lesních školek nedokážou splnit.

Dne 22. 6. 2016 se uskutečnil Den lesních MŠ, nad kterým přijalo záštitu Ministerstvo životního prostředí, se ve vybraných školkách po celé republice otevřela vrátka a návštěvníci mohli poznávat jejich zázemí. Česká republika se počtem lesních mateřských škol blíží k zemím s jejich nejvyšším počtem na světě.

Pokud tempo růstu bude i nadále takto vysoké, stane se Česká republika do několika let, co se týká počtu lesních školek na počet obyvatel, nejúspěšnější na světě”.
Magda Kvítková z Asociace lesních mateřských škol.

Z nejnovějších českých průzkumů vyplývá, že typický český školák tráví u elektronické zábavy 4 x více času, než venku a v přírodě. Přitom pobyt v přírodě podle průzkumů přináší dětem např. rozvoj motoriky, prevenci před obezitou nebo zlepšování studijních výsledků.

Více zpráv z médií naleznete zde.

Mapa lesních školek v České republice

Na stránkách Asociace lesních MŠ můžete jednotlivé lesní mateřské školy naleznete.

forma_re-vision_06

Úlohou dítěte je žít svůj vlastní život – a ne život, který si jeho úzkostliví rodiče myslí, že by měl žít, ani život podle účelu pedagoga, který si myslí, že ví, co je pro dítě nejlepší.
A.S. Niell

Výhody lesních školek

  • učení prožitkem – dítě má možnost zkoumat svět všemi smysly a to přímou zkušeností, vlastním prožitkem
  • samostatnost – dítě se učí naslouchat samo sobě a reagovat na své potřeby
  • motorika – rozmanité prostředí napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky
  • sociální dovednosti – děti v malé a věkově různorodé skupině se učí spolupráci, komunikaci a toleranci k sobě navzájem a i k dospělým
  • kreativita a fantazie – hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožňuje velký rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí
  • zdraví – pobyt na čerstvém vzduchu, volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje dítě po stránce fyzické i psychické. děti mají možnost se v přírodě pořádně vydovádět
  • osobní přístup – malá skupina dětí a vyšší počet pedagogů umožňuje osobní přístup a dostatek času pro jednotlivé děti a umožňuje mezi nimi vybudovat bližší vztahy

 

Nevýhody lesních školek

  • školné – lesní mateřské školy zatím nepobírají dotace od státu, provoz tedy plně hradí rodiče
  • oblečení – je nutno přizpůsobit počasí a roční době