Zvířecí holokaust


 

Zamysleli jste se někdy při nakupování nad životním cyklem potravin, které vkládáte do košíku? Jakým způsobem potraviny vznikly a co vše předcházelo tomu, než se zabalily a dopravily do obchodů? Víte, jaká je podstata živočišné produkce? Myslíte, že to vypadá tak jako v reklamách, kde je veselá kravička na krásně zelené pastvě s volným výběhem? V tomto článku bych Vám rád otevřel oči a ukázal Vám, jaká je skutečná podstata živočišné produkce. Smyslem článku není Vás přesvědčovat, abyste se stali vegetariány či vegany, abyste nadobro přestali jíst maso, smysl je ten, abyste si uvědomili vlastní individuální zodpovědnost jako konzument a dozvěděli se alespoň několik informací ze zákulisí živočišné produkce.


Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.

Albert Einstein

Na mnoha farmách (některé z Vás možná překvapí, že i na BIO) jsou zvířata degradována na výrobní jednotky. Zvířata zde žijí v nepřirozených podmínkách. V reklamách vidíte spokojená a roztomilá zvířátka, ale skutečnost je poněkud jiná. Místo veselých zvířátek byste viděli zoufalá, fyzicky i duševně vyčerpaná zvířata. Hotové utrpení. Uvedu příklad na slípkách a krávách.

Krávy

Kráva je degradována ze zvířete na pouhou surovinu, výrobní jednotku. Když nedává mléko, pryč s ní na jatka. I v BIO chovech jsou krávy chovány s

  • extrémně vysokou produkcí mléka,
  • umělým oplodňováním,
  • odebíráním telat.

Krávy se uměle oplodňují, aby dávali mléko. Mléko se totiž tvoří, jen když porodí tele. Dojnicím se tvoří až 10x více mléka (dokáže vyprodukovat až 50 l mléka za den) než by potřebovalo tele. V okamžiku kdy kráva tele porodí, je matce násilně odebráno. Líbilo by se Vám, kdyby to samé někdo prováděl Vašemu dítěti? Hned po 2 měsících dojnici znovu uměle oplodní a celý proces jede znovu. Jak přirozené, že? Jakmile kráva nedává mléko, pryč s ní na jatka. Realita je trochu jiná, než  nám ji prezentují v reklamách, nemyslíte?

Jelikož krávy musí živit svůj vlastní plod telátka a produkovat nadměrně vysoké množství mléka, trpí tzv. metabolickým hladem. I když jedí sebevíc, nedokážou pokrýt svoje energetické výdaje.  Proto dostávají vysokokalorickou stravu. Jedna třetina krav trpí kulháním, to proto, že jejich vemena jsou tak obrovská, že je to vyvádí z rovnováhy. Následkem toho dále trpí bolestným onemocněním vemene, jde v podstatě o zánět.

Slípky

U slepic bych zmínil tzv. genetickou selekci, jinými slovy šlechtění.  Jednoduše řečeno, jde o mrzačení zvířat. Typickým příkladem mohou být brojleři. Brojleři jsou v podstatě děti, jejichž svalovina odpovídá váze dospělého brojlera, ale kosti a vnitřní orgány zůstávají dětské. Dokážete si asi představit, že jen stěží takové kosti unesou váhu takového zvíře.

Jakým způsobem jsou zvířata usmrcována?

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) může být zvíře na jatkách poraženo vykrvácením a to pouze po omráčení zvířete a ztrátě jeho citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno.

Zní to hrozně, že? Co je ale ještě horší, tak podle výpovědí lidí, kteří na jatkách pracovali, ne vždy k omráčení dojde.


Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Christian Morgenstern

Omračování slepic

Např. slepice se omračují pomocí tzv. elektrické lázně. Slepice jsou zavěšeny na háku hlavou dolů a jedou na páse a v určité části by se jejich hlava měla ponořit do kapaliny, která je pod proudem. Jenomže slepice vědí, že se blíží jejich konec, hlavy zvedají a ne vždy dojde k jejich omráčení a zbytek si už dokážete představit. Bohužel je to tak, ale stává se, že jsou zvířata usmrcována bez omráčení.

Omračování krav

U krav se omračuje pistolí. Kráva je nahnána do boxu, kde by měla být znehybněna. Pistolí je potřeba se trefit na přesné místo pro správné omráčení, ale krávy také nechtějí zemřít a vzpouzí se a proto ne vždy dojde ke správnému omráčení. Dál už je to stejné. Probudí se a jsou plně při vědomí.

Zvířata se někde i zabíjejí v plynových komorách. Ale jak už tomu bývá, šetří se jak elektřinou, tak i plynem a omráčení nemusí být vždy 100%. Takový stres u zvířat má za následek, že se do masa vyplavuje stresový hormon. A teď si uvědomte, že to možná do svého těla přijímáte. Opravu si myslíte, že to ve Vás nezanechá žádné stopy?

Ono je totiž velmi pohodlné, když zvíře za Vás někdo zabíjí. Dokázali byste to, co jíte opravdu zabít a pak pozřít? Vždyť zvířata cítí a také nechtějí zemřít. A co lidé, kteří zvířata zabíjejí? Netrpí někteří kati mydláři za ty, co maso konzumují, aneb individuální zodpovědnost konzumenta?

V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí.

Leonardo da Vinci

Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si – vždyť jsou to jen zvířata.

Theodor Wiesengrund Adorno

Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Vždyť kdo seje semena vraždění a utrpení, nemůže sklízet radost z lásky.

Pythagoras

Věřím, že alespoň někomu z Vás tento článek otevře oči a třeba se o toto téma začne více zajímat. Dokonce se mezi námi našli i takoví odvážlivci, kteří šli na jatka pracovat, aby odhalili co se skrývá za oponou. Na základě pořízených materiálů bylo natočeno mnoho dokumentů se skrytými záběry a pravda tak vyšla ven. Některá videa jsou opravdu drastická a nedoporučuji je slabším povahám. A upřímně, není o co stát. Zamysleme se nad tím, zda maso opravdu potřebujeme jíst. Zda bychom mohli příjem masa nebo živočišných výrobků alespoň omezit. Zda to co se děje na farmách je humánní.

Čerpáno z:

Videa:

 Užitečné odkazy: